Hygrotork

Effektiv torkutrustning
för flerfamiljshus

Hygrotork är en miljövänlig och energisnål torkutrustning för flerfamiljsfastigheter, hotell, daghem och industrier. Genom sin enkla konstruktion är den lätt att sköta vilket ger många bekymmersfria år.

HT400 är mycket lätt att installera och är i det närmaste helt underhållsfri. Den startas med en knapp och stannar automatiskt när tvätten är torr. Torktiden påverkas av textilmaterialet. Energiåtgången är nästan oberoende av hur många kilo tvätt som torkas samtidigt i rummet under ett torkpass. Torkhastigheten är till största delen beroende av luftrörelserna runt tvättgodset. För att erhålla en så låg energiförbrukning som möjligt är hygrotorken utvecklad för en maximal påblåsningseffekt och den stoppar torkprocessen när tvätten är torr.

HT400E kopplas in på fastighetsel.

Hygrotork produktblad (PDF)
Handbok Hygrotork (PDF)

Hygrotork säljs av utvalda återförsäljare över hela landet och finns oftast tillgängliga för omgående leverans. Kontakta oss för din närmaste återförsäljare. Vid behov av reservdelar är du välkommen direkt till oss på info@liljengrens.se eller 031 84 62 80 så hjälper vi dig med rätt del.

hygrotork_400e

HT400E

Elanslutning
400 V 3 N AC 50 Hz
Värmeeffekt: 6,0 kW
Säkring: 10A
Ansl. kabel: 5 x 1,5 mm2

Påblåsningsfläkt
Elanslutning: 230 V 1 AC 50 Hz
Motoreffekt: 140 W
Luftmängd: 2000 – 2600 m3/h

Styrutrustning
Microdator styrd reglering, display och tryckknappar

Måttuppgifter
Bredd: 420 mm, Höjd: 496 mm,
Djup: 412 mm

Elsäkerhet
Elsäkerhets- och EMC-provad av SEMKO. CE-märkt.

Gå till produkten

HT-FF-12

HTFF12

Frånluftsfläkt
Elanslutning: 230 V 1 AC 50 Hz
Motoreffekt: 140 W
Luftmängd: 600 m3/h, min. 400 m3/h
Lufttryck: 170 Pa
Frånluftskanal: Ø 125 mm

Måttuppgifter
Bredd 330 mm
Höjd 130 mm
Djup 380 mm
Stos/anslutning 125 mm

Elsäkerhet
Elsäkerhets- och EMC-provad av SEMKO. CE-märkt.

Tillbehör
Som tillbehör till Hygrotork finns luftväxlingsdonet LVX 12, se mer information här.

Gå till produkten

Vi erbjuder 10 års garanti på vår termostatbulb.

Vem handlar du som?