Montageanvisningar för friskluftsventiler

Termostatstyrda friskluftsventilen är enkel att installera och går att installera även över befintliga ventilhål.

Klicka här för att spara montageanvisningen som PDF

Förarbete

Håltagning

Borra hål genom ytterväggen med diametern enligt tabellen. Se bilden för lämplig placering.ventil-placering

VTK Ø
80 85 mm
100 105 mm
125 130 mm
160 165 mm
Montage

Komplett montage av ventil, rör och ytterväggsgaller

 • Steg 1: Kapa rören för att anpassa till väggtjockleken.
  sagaror-ventil
 • Steg 2: Montera rören genom väggen och används fästöronen för att fästa röret med två skruvar.
  rormontering
 • Steg 3: Montera därefter ytterväggsgaller med förlängsningsrör som skjuts in utifrån mot väggröret. Använd täckmassa mot fasaden vid behov.
  montering-ror
 • Steg 4: Avsluta med att trycka in ventilen i väggröret från insidan. Packningen håller ventilen på plats så inga skruvar behövs.
  montage-steg4

 

Funktionsbeskrivning

Ventilen har en temperaturkänslig och helt självverkande termostat som reglerar ventiltallriken och anpassar luftspalten – och därmed luftmängden – efter utetemperaturen. Med andra ord ju kallare uteluften är desto mindre friskluft släpper ventilen igenom. Är ventilen ställd i sitt autoläge minskar friskluftstillförseln gradvis ned till -5°C.

genomskarning

När utetemperaturen stiger öppnas ventilen gradvis och är fullt öppen vid +10°C. Ventilens inställning kan enkelt anpassas till varje ventilationsbehov. Man vrider ventiltallriken ur autoläget, medurs om man vill att den skall stänga tidigare eller moturs för att den skall vara något öppen vid temperatur under -5°C.

genomskarning

Vi erbjuder 10 års garanti på vår termostatbulb.

Vem handlar du som?