En ledande leverantör och tillverkande av

Produkter för en bättre inomhusmiljö

Våra ventiler reglerar (öppnar-stänger) sig efter utetemperaturen, vilket ger optimal ventilation över årstiderna i rum och byggnad. Vi tillhandahåller även unika produkter som torkrumsutrustning till flerfamiljshus och patenterade luftväxlingsdon till lokaler där enbart periodvis ventilation behövs t.ex. i möteslokaler.

omoss

Våra produkter

produktbilder

Produkterna är svensktillverkade och har lång livslängd. Vår försäljning är i Nordeuropa med Sverige som huvudmarknaden. Liljengrens har lång erfarenhet av energieffektivt ventilationstänkande och utvecklar framtidens klimatprodukter.

Affärsidé

Vår affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter och koncept för optimerad ventilation. Vår policy är att rådande naturlagar skall styra för god hälsa, ekonomi och miljö.

inomhus-lek

Du vet väl att vi ger hela 10 års garanti på vår friskluftsventil Velcoventilen. Läs mer om våra villkor här

Vem handlar du som?