Teknisk data

Måttuppgifter, termostatbulbens arbetsområde och flödesdiagram för vår självreglerande friskluftsventil.

Klicka här för att spara sidan för teknisk data som PDF

Måttuppgifter

Ventil A B C D
V80 80 mm 40 mm 147 mm 75 mm
V100 95 mm 40 mm 147 mm 75 mm
V125 124 mm 40 mm 147 mm 75 mm
V160 157 mm 47 mm 207 mm 75 mm

iv125

Ventil A B C D E
IV-125 120 mm 33 mm 53 mm 18 mm 90 mm
Flödesdiagram

Termostatbulbens arbetsområden

flode-varm-kall

Ventiltallriken kan justeras manuellt genom att vrida förbi autoläget för att kunna öka eller minska luftmängden efter behov. Minluftsflöde kan även erhållas med distansbrickor.

Vi erbjuder 10 års garanti på vår termostatbulb.

Vem handlar du som?