Allmänna lokaler
Exempelvis lokaler, butiker, skolor, caféer mm.